Skip to main content

Jag är pensionär och har avslutat min mottagning med patienter och handledningsuppdrag. Däremot låter jag den här informationen vara kvar, så att den som vill kan få en uppfattning om vem jag är som författare.

Visualisering

Att använda sig av visualisering är att styra om uppmärksamheten till det inre och till det som just pockar på uppmärksamhet där. Att zooma in och stanna upp i den upplevelsen och vara kvar där är ett sätt att tillåta den att utvecklas mer och mer utifrån sin inre laddning.

Det gäller alltså att hålla borta klåfingrigheten, att inte styra med tänkande och vilja utan att intaga en åskådarroll ungefär som på bio. Där avdelar vi oss för det som sker på duken och följer med i det, engagerat och odelat. Samma sak gäller när den inre bion går igång, när något som är där för vår inre syn börjar leva sitt eget liv och bli till en film.

Ordet visualisering är kopplat till vårt inre öga men visualiseringen kan starta i en helt annan upplevelse, i en kroppsspänning, ord som ringer i öronen, en känsla eller dylikt. Men ofta när vi stannar upp och släpper till oss för sådana upplevelser kommer förr eller senare tillhöriga inre bilder som kan gå lättare att arbeta med än med sensationer och känslor.

Visualisering – ett flöde

Det som blir uppenbart vid visualisering är att upplevandet försiggår som i skikt. En inre bild, som känns laddad, är till exempel först just en bestämd tvådimensionell bild, en yta. Men när vi fokuserar på den och håller oss kvar förändras den och blir till en film eller skiftar till ett töcken, en helt annan bild eller liknande. Stannar vi kvar med uppmärksamheten kommer ett bildflöde som vi inte kunnat förutse. Innehållet kan omedelbart ge oss något värdefullt budskap om den initiala upplevelsen och därmed om oss själva. Eller också behövs visst reflekterande och ytterligare efterkännande och associerande.

Det händer att det tar stopp i en visualisering och att till exempel den inre bilden är som ett foto utan liv. Inget händer. Då känner vi normalt av ett motstånd som gör att det är naturligt att släppa processen och istället undersöka motståndet. Men också det är ett resultat och inget så kallat misslyckande.


Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27