Skip to main content

Jag är pensionär och har avslutat min mottagning med patienter och handledningsuppdrag. Däremot låter jag den här informationen vara kvar, så att den som vill kan få en uppfattning om vem jag är som författare.

Relationsproblem

Det är ofta i nära och mer stadigvarande kontakter som relationsproblem uppstår. Där finns normalt en upplevelse av beroende. Det väcker i sin tur lätt oro och därmed försvarsmanövrer av olika slag. Vi blir taktiker i samspelet snarare än att vara öppet närvarande med de tankar och känslor vi faktiskt har. Ju mer vi på det sättet hamnar i att driva spel med oss själva och varandra, desto större är risken för allvarliga relationsproblem.

De flesta av oss har ömma tår och de flesta av oss överreagerar när någon trampar på dem. Inte för att trampet i sig kanske är så allvarligt utan för att vi är mer eller mindre hudlösa sedan gammalt. Vi vill inte bli illagjorda på nytt utan går i försvar så fort något i omgivningen aktiverar gamla sår. Att umgås med oss blir som att gå på nattgammal is.

I den belägenheten behöver vi egentligen ta emot de speglingar vi får av att till exempel vara lättkränkta, stridslystna och liknande. Vi behöver gå inåt-bakåt och se efter vad det är som gör oss så ömtåliga eller lättantändliga. Men det kräver medvetenhet och ansvarstagande och är jobbigt.

Då är det betydligt enklare att upprätthålla lättkränktheten eller vad det nu är och hävda att den är partners fel: " Om inte du vore så.... så skulle jag vara kolugn för jämnan!!"

Vi missbrukar med andra ord hellre vår partner, vårt barn, vår förälder, kollega eller vem det nu är fråga om än tar itu med vårt eget inre bagage. De andra har säkert sina fel och brister men chansen att lösa relationsproblem minskar när vi går i försvar. Vill vi ha en förändring behöver vi istället sakligt spegla det vi hakar upp oss på, förklara hur det känns för oss och hur vi skulle vilja ha det istället.

Lösa relationsproblem via dialog

Kan vi få till stånd en dialog av det slaget har vi goda förutsättningar att lösa våra relationsproblem. Om vi går i försvar däremot får vi dem vanligtvis att eskalera både i stunden och på sikt.

Det som gör att vi utsätter andra för våra försvar istället för att ta hand om de inre mentala varhärdarna kan vara både omedvetenhet och rädsla för vad vi kan komma att stöta på om vi går inåt-bakåt. Vi kan förstås också vara rädda för prestigeförluster, för att andra ska triumfera. Då behöver vi kanske också fråga oss vilka vi är som faller undan för den sortens reaktioner. Det finns med andra ord ett portföre att komma igenom.

Relationsproblem kan lösas med hjälp av relationen men bara om var och en slutar med sitt sätt att skapa och bidra till problematiken och istället verkar för öppenhet, lyhördhet och saklighet både mot sig själv och den/de andra.


Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27