Skip to main content

Jag är pensionär och har avslutat min mottagning med patienter och handledningsuppdrag. Däremot låter jag den här informationen vara kvar, så att den som vill kan få en uppfattning om vem jag är som författare.

Psykoterapi hos mig

Psykoterapi hos mig är att ha mig som en aktiv följeslagare. Jag har en existentialistisk grundhållning men metodmässigt försöker jag ta fasta på det som verkar fungera oavsett inom vilka teoretiska ramar metoden ifråga utvecklats. Mitt arbetssätt kännetecknas av att jag inte använder mig enbart av samtal utan också arbetar med rollspel och förändrade medvetandetillstånd (visualisering), där drömmar, känslor, intuition och fantasi får ökat spelrum.

Artiklarna om självkännedom, livsfrågor, ångest, depression, visualisering och relationsproblem belyser mer detaljerat mina synsätt och metoder.

Från och  med vårterminen 2020 kommer min mottagning att ske via onlinemöten (FaceTime, Zoom, Skype).


Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27