Skip to main content

Jag är pensionär och har avslutat min mottagning med patienter och handledningsuppdrag. Däremot låter jag den här informationen vara kvar, så att den som vill kan få en uppfattning om vem jag är som författare.

Livsfrågor

Livsfrågor eller existentiella frågor rör vår relation till livsvillkoren, bland annat döden och valfriheten.

Det väcker existentiell ångest i oss att leva och satsa helt och fullt samtidigt som vi vet att allt är föränderligt och att döden finns. Vi kan formulera om den här ångesten till något mer hanterligt – som till exempel en ångest att tappa masken – men ytterst är det alltid fråga om att förlora livet.

Det vi kan göra är att lära oss så mycket som möjligt om tillvaron och vara så förtänksamma och besinningsfulla som möjligt, men några garantier att lyckas och få skörda frukterna av våra ansträngningar finns ändå inte. Vår livsvilja kan göra att vi ändå kämpar på. Vi kan uppamma mod bland annat genom att skapa oss en livstro som hjälper oss att satsa helhjärtat så länge livet står oss bi. Vetande, vilja, mod och livstro kan vi utveckla och få hjälp av men faktum kvarstår att döden finns.

När vi väljer förhållningssätt till döden drar vi växlar på vår valfrihet. Den friheten gör oss ansvariga för hur vi förhåller oss till det vi drabbas av och hur vi hanterar uppkomna situationer. Så länge vi låter oss drivas av omständigheterna och till exempel skyller på vår läggning eller hänvisar till att "det blev så", tar vi inte valfriheten och ansvaret på allvar. Det vill säga vi ser inte till att styra oss själva.

Hur vi hanterar livsfrågor hör med andra ord nära ihop med vår självkännedom. När vi lär känna oss själva konfronterar vi oss bland annat med vad som driver oss när vi inte själva styr. Vi ställer oss inför valet att vara drivna och förbli offer eller styra och bli våra egna herrar med ansvar för våra upplevelser.

För att kunna styra till det bästa behöver vi vara helt och fullt närvarande, helt ett med oss själva. I den mån vi lyckas med det undkommer vi två vanliga livsfrågor. Den ena är problemet att vara utslängd som ett isolat i tillvaron. Den andra är frågan om livets mening.

När vi är helt och fullt närvarande finns vi med oss själva och är inte ensamma. Och är vi fullt närvarande fattas inget. Frågan om meningen med livet faller.


Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27