Psykoterapi hos mig

Psykoterapi hos mig är att ha mig som en aktiv följeslagare. Jag har en existentialistisk grundhållning men metodmässigt försöker jag ta fasta på det som verkar fungera oavsett inom vilka teoretiska ramar metoden ifråga utvecklats. Mitt arbetssätt kännetecknas av att jag inte använder mig enbart av samtal utan också arbetar med rollspel och förändrade medvetandetillstånd (visualisering), där drömmar, känslor, intuition och fantasi får ökat spelrum.

Artiklarna om självkännedom, livsfrågor, ångest, depression, visualisering och relationsproblem belyser mer detaljerat mina synsätt och metoder.


Adress

Drottninggatan 12
753 10 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com