Skip to main content

Finnas till och navigera medvetet i livet

Klicka på den gröna "prislappen" ovan så att du ser att boken hamnar i varukorgen (siffran 0 blir 1).
Sen klickar du på varukorgen så kommer du vidare.

1:a upplagan, 2019, Spargo

ISBN: 978-91-7819-007-2

Det går bra att köpa boken online här för 99 kr exkl moms (105 kr inklusive moms) plus frakt. Den kan också beställas i bokhandeln.

Eller köp direkt från Bokus eller Adlibris:

Länkarna nedan öppnas i nytt fönster

Från Bokus, Pris 100 kr.

Från Adlibris, Pris 100 kr.

Baksidestext:

Vi finns till hela tiden i skiftande inre och yttre belägenheter. Somliga känns livgivande, andra känns tvärtom som livshinder.

Till de yttre hindren hör till exempel maktfullkomliga chefer, auktoritära eller likgiltiga föräldrar, oregerliga barn, utslagna partners, knepiga anhöriga, stingsliga klasskamrater, kolleger, grannar och andra. I värsta fall känns hela vårt sammanhang fel; det är tävlingsanda, felfinnaranda, angivaranda etc.

Vår miljö är full av psykiska problem som – istället för att lösas – bara levs ut och drabbar annat och andra. På det viset genererar vi mer och mer psykisk ohälsa och hamnar i en ond spiral.

Det enda var och en kan göra något åt – i varje fall i första hand – är sig själv. Vi kan förändra oss och våra förhållningssätt för att må bättre och öka frimodigheten och äktheten i vårt sätt att vara. I andra hand kan vi hoppas att det påverkar andra till det bättre.

Se boken som ett inbjudningskort till reflektion och diskussion av psykiska problem! Mittendelen utgörs av fallbeskrivningar som illustrerar problemen och hur de kan lösas. De två flankerande delarna innehåller mer analyserande och övergripande resonemang.

Ju mer öppna vi blir när det gäller våra psyken och upplevelsevärldar, desto större är chansen att vi blir alltmer insiktsfulla och alltmer kompetenta att identifiera och lösa psykiska problem. I bästa fall får vi en kultur som är tillräckligt mentalhygienisk för att minska den psykiska ohälsan.


Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27