Skip to main content

Jag är pensionär och har avslutat min mottagning med patienter och handledningsuppdrag. Däremot låter jag den här informationen vara kvar, så att den som vill kan få en uppfattning om vem jag är som författare.

Föreläsningar

Föreläsningar och föredrag har jag tidigare hållit inom ramen för mina huvudintressen:

  • Självkännedom –vem-är-jag-frågan
  • Användningen av våra upplevelser – konsten att inte bli ett offer för upplevelserna utan ha en mer ”mindful” attityd, till exempel genom att visualisera
  • Visualiseringsmetodik, (se artikeln VISUALISERING för närmare information)

Numera upplever jag att min bok VÅGA VARA är ett bättre och billigare alternativ än en föreläsning för dem som är intresserade av nämna tre specialområden.


Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27