• Hem
  • Blog
  • Tyda tecken eller ”glömma”

Tyda tecken eller ”glömma”

Tillvaron är full av tecken. Moln kan vara tecken på annalkande oväder, blommans slokande kan vara tecken på att vi glömt vattna, sprickan i fasaden kan vara tecken på konstruktionsfel, minspelet kan vara tecken på sinnestillstånd. Uppräkningen kan förlängas i det oändliga.

Vi tolkar tecknen men är samtidigt misstrogna mot tolkningarna. De är inte vetenskap. Vetenskap blir det först när vi har ett ”resultat” (helst en siffra) och kan redogöra för hur vi fått fram det och visa att det blir likadant när vi upprepar proceduren.

Men inte ens i vetenskaperna går det att undvika tolkningar helt.

Motstridiga tolkningar

I en artikel i Svenska Dagbladet (2015-12-28) harangerades ett avhandlingsarbete där merparten av intervjuade kriminella hävdat att psykisk störning inte hade med deras brottslighet att göra. Alkoholmissbruk och social misär framhölls istället som orsaker.

Brottslighet, missbruk och social misär tolkades med andra ord inte som tecken på psykisk störning. Fenomenen behandlades överhuvudtaget inte som ”tecken”.

I en annonsbilaga i samma nummer av SvD fanns rubriken: ”Alkohol- och drogberoende kopplat till psykisk ohälsa” och där behandlas missbruket som tecken. Det beskrivs som ett sätt att lindra olust och ångest, ett sätt som kan leda till kontrollförlust och ytterligare psykiska problem. Det är fråga om en ond spiral som bör leda till att man söker professionell psykiatrisk hjälp.

Båda artiklarna refererar till så kallad vetenskap och visar att samma fenomen kan tolkas på motstridiga sätt.

Det anmärkningsvärda i den förstnämnda artikeln är att frågan inte tas upp om vad brottslighet, missbruk och social misär är tecken på.

Moment 22

Vad gör att vi inte frågar vidare?

Säg att vi har ett missbruk som är en flykt från ångest. Så tar vi oss för med att utforska missbrukets bakgrund och hamnar öga mot öga med ångesten som reflexmässigt utlöser flykt… Det är ett moment 22.

Kanske vill vi inte hamna där, kanske är det orsaken till att vi slutar fråga och avbryter vår utforskning.

Betydelsen av medvetenhet

Vi kan motverka moment 22-upplevelsen om vi inser att ångesten har en orsak som vi kan behöva hitta för att ha en chans att bli kvitt ångesten.

Med den motivationen kan vi kanske övervinna obehaget att stanna upp i ångesten och låta den ta oss tillbaka till orsaken. Eller också har ångesten drivit oss till så mycket ont att den motivationen förintas – ”aldrig att jag ser tillbaka på vad jag ställt till med”.

Även om vi varit drivna (och alltså inte kunnat styra oss) har samvetet säkert sagt oss att vi gjorde fel, vi fick skuldkänslor, mer ångest och ökat flyktbehov. Vi gjorde det svårare att försonas med vår egen historia.

Ibland är det uppenbart att vi väljer att vända ryggen åt det förflutna. Vi motiverar det med att det är bäst att glömma, meningslöst att älta och grotta ner sig i det som varit, det kan man ändå inte göra något åt.

Vi blundar med andra ord för att vi har minnen som påverkar oss och som vi kan påverka i vår tur. Vi kan se gamla situationer och reaktioner i nya infallsvinklar, få insikter som kan göra oss till allt klokare aktörer istället för att förbli mer eller mindre omedvetna offer vår historia.

  • Skapad

Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com