Ett bra liv

book the 7 habits of highly effective people powerful lessons in personal changeFör att få ett liv med flyt är det åtminstone två saker som vi inte kommer undan. Den första är att göra upp med den formgivning av oss som uppväxten inneburit. Den andra är att planlägga och genomföra livsbygget.

Till hjälp i den första uppgiften finns psykoterapi. Vi startar livet oerfarna och beroende och präglas huvudsakligen av villkor som vi inte styr över. När vi så är ”vuxna” står vi där med konsekvenserna som kan vara livshämmande. Även om vi inte orsakat dem, är frigörelsen från dem vårt ansvar.

När det gäller uppgift nummer två, finns den bästa vägledning jag har hittat i en bok av Stephen R. Covey. Temat är sju vanor att tillämpa i livsbygget oavsett om det är fråga om yrkesliv eller privatliv.

Den första vanan som vi enligt Covey behöver göra till vår är vanan att göra överlagda val och ta ansvar för konsekvenserna.

Att göra överlagda val är att ha alternativ och friheten att välja. Det är motsatsen till att vara driven av impulser, fördomar, känslolägen och liknande som gör att ”det blir som det blir”.

Att välja att styra sig själv via överlagda val kräver en medvetenhet om vad vi vill uppnå, vad vi vill vara och vad vi vill göra. Då vi väl har den ledstjärnan på plats behöver vi dagligen och stundligen handleda oss själva att ta de nödvändiga stegen, som till exempel att se upp med att prioritera sådant som för till målet.

Så långt handlar vanorna huvudsakligen om vars och ens relation till sig själv. Resterande vanor rör samspelet med andra.

En av farorna där är att ha hållningen ”den enes bröd, den andres död”. Motsatsen är tron att livet har något för alla, att vi kan hitta ”jag vinner/du vinner”-lösningar om vi går in för det.

En annan fara är att vara förblindad av det egna perspektivet. För att motverka det anbefaller Covey oss att först försöka förstå och sedan göra oss förstådda. Det är en kommunikationsregel som fyller samma funktion som trafikregeln att se efter om gatan är fri för passage innan vi stegar ut. Vi minskar risken för kollisioner.

En tredje fara är att inte tolerera olikheter. För att sakfrågorna ska bli mångsidigt belysta behövs just olikheter. Sats och motsats kan leda till syntes. Vanan att vara öppen för invändningar och motbud är en förutsättning för ett genomtänkt slutresultat.

Den sista vanan handlar ytligt sett om vars och ens relation till sig själv. Den säger att vi ständigt behöver utveckla oss. Men ofta är det just i kontakten med andra som vi upptäcker våra blottor och får inspiration till förändring via speglingar och förebilder.

Det finns en tröghet hos oss som gör att vi lätt gör som vi alltid har gjort även om det är dysfunktionellt. På sätt och vis handlar hela Coveys bok om att motverka den trögheten, om att stå på barrikaderna och i varje ögonblick fråga: Vad gör jag som bäst just nu?

Det är fråga om att vara öppen och närvarande och göra medvetna val. Därför handlar boken snarare om sju dynamiska förhållningssätt än om sju statiska vanor. Tonvikten ligger på utveckling och process.

pdfLadda ner en sammanfattning av Coveys bok här

  • Skapad

Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com