Tänk om…

proof of heavenTänk om själen finns! Tänk om det är så att vi är kropp och själ och om själen kan frigöra sig från kroppen och då ha tillgång till andra existenser än den jordiska!

Då skulle det till exempel kunna vara så att vi via själen kan uppleva att både Gud och himlen finns ungefär på det sätt som religioner vittnar om.

Proof of Heaven

Frågan avhandlas i boken Proof of Heaven av den amerikanska neurokirurgen Eben Alexander., läkare, forskare och hjärnspecialist.

Han blev dramatiskt och allvarligt sjuk och låg medvetslös i sex dygn. Diagnosen var meningit orsakad av e.coli och han förväntades inte överleva. Men det gjorde han.

Före sjukdomen var han övertygad om att vårt medvetande var en produkt av hjärnans aktivitet. Han såg alla våra upplevelser som följdfenomen till det som hände i hjärnan.

Rymdfärd

I boken beskriver han innehållet i medvetslösheten som en rymdfärd, rik på former, färger, ljud och innebörder. Medvetenheten om jordelivet försvann, han gick igenom ett skikt av daggmasktillvaro men vägleddes av en änglalik varelse till högre sfärer av överjordisk skönhet. Atmosfären förmedlade villkorslös kärlek. Där mötte han en närvaro som han identifierade som Gud.

Han återkommer i vändor till att kärnupplevelsen i rymdfärden var att allt och alla alltid omfattas av försonlighet och villkorslös kärlek.

Han tillfrisknade mirakulöst men var då kortvarigt närmast psykotisk – så omtumlande var omställningen från himmelriket till jordelivet.

Överprövning

De upplevelser som han hade haft under rymdfärden var övertygande för honom, var "proof of heaven". Men han synade dem ändå i vetenskapliga, neurokirurgiska perspektiv för att se om de kunde vara följdfenomen till hjärnaktivitet.

Så var det inte, konstaterade han, för den typ av upplevelser som han hade haft förutsatte en hjärna som fungerade kortikalt och det gjorde inte hans under medvetslösheten.

Hans slutsats var att medvetandet är något annat och mer än hjärnaktivitet. Allt är medvetande, säger han i boken, och låter medvetandet detronisera hjärnan.

Bortom-jordisk identitet

Om hjärnan säger han att den kanske i själva verket blockerar vår tillgång till medvetenhet om icke-fysiska sfärer. I det jordiska perspektivet är blockeringen funktionell, menar han, för det är fullt tillräckligt för oss/hjärnan att klara av det som är i den jordiska existensen. Det är så att säga ett överlevnadsvillkor att glömma vår bortom-jordiska identitet.
Han gör en försvarlig litteraturgenomgång och hänvisar till andra skildringar av nära-döden-upplevelser, medialitet, tankeläsning, varsel, mystik och liknande. Han pekar ut upprepningar och överensstämmelser som pockar på förklaringar som inte ryms inom det materialistiska perspektivet där allt har avgränsade former som i sin tur reducerar interaktionsmöjligheterna.

Han, liksom andra framstående vetenskapsmän, pekar på kvantfysikernas grundtes att avgränsningarna är en illusion på subatomisk nivå. Där hänger allt samman, där är de otänkbara interaktionerna tänkbara.

Anknytningen till psykoterapi

Fenomenet att själen upplevs skilja ut sig från kroppen inträffar ibland i mitt terapirum. Åtminstone beskriver människor att de går från att vara kroppar till att vara ren närvaro, "där är jag rent medvetande eller rent liv". En del berättar att de haft samma kontakt med sig själva i andra sammanhang, i meditation bland annat.

Med Alexanders begrepp kan man kanske säga att de får kontakt med sin bortom-jordiska identitet eller med själen för att använda ett kristet begrepp.

  • Skapad

Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com