Spegelbilder

På stigen där jag går är jorden tilltrampad och utslätad på sina ställen och krackelerad på andra. Runtomkring är det gräsmatta med maskrosor i alla stadier, gula små solar och lättflyktiga fröställningar.

Det jag ser är en spegelbild av mig själv. Det gråa och utslätade finns liksom sprickor med oklar botten och någonting frodas och fröar av sig som i de här orden till exempel.

Om vi vill kan vi spegla oss i allt och känna igen oss. Som mest osökt sker det kanske i badrumsspegeln, i konsten och i andra människor. Vi kan leva oss in och få känslan att konturerna som vi ser tillhör ett ytplan. Mentalt är gränserna inte så skarpa utan inbjuder till reflektion och medskapande. Till delaktighet.

Det är berikande och oroande.

Ett exempel

Om jag tycker att du ler hånfullt mot mig, vad innebär det? Ler du hånfullt eller är det jag som inbillar mig?

För att få veta kan jag enkelt fråga dig men hejdar mig vid tanken att det är klart att du förnekar det även om jag tydligt såg...

Ett annat sätt att få veta mer om min upplevelse är just att se den som en spegling av mig själv. På vilket sätt speglar hånfullheten mig? Är jag rädd att bli förhånad? Känner jag mig undermålig på något sätt? Hävdar jag mig då genom att bli hånfull?

Självrannsakan

Att rannsaka sig själv på det sättet kan kännas utmanande. Det kräver att vi kan gå inåt i upplevelsevärlden och tänka efter och känna efter. Men det kan vi ha satt stopp för sedan länge om det känts alltför smärtsamt och kaotiskt.

När det är stopp för att gå inåt, går vi utåt och söker handtag och skottavlor i omvärlden. Vi blir som kardborrar som hakar tag i det som passerar.

På den vägen uppstår många konflikter som inte kan redas ut så länge vi stoppar oss från att gå inåt och rannsaka oss själva.

Fruktbara dialoger förutsätter att vi kan röra oss fritt i det inre och i det yttre. De förutsätter bland annat att vi ser vår egen spegelbild i våra upplevelser.

Slutsats

Våra samspel vinner på att vi speglar oss i våra upplevelser, att vi inser att alla våra upplevelser bär avtryck av oss själva. Vi är ett nödvändigt verktyg när en upplevelse kommer till. Vi kan aldrig skylla den enbart på den så kallade omvärlden.

  • Skapad

Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com