Lycka

”Hög lottovinst är ingen garanti för lycka”

Det var en tidningsrubrik i en av våra större dagstidningar. Det borgar väl för att det är något som behöver kommenteras trots den gamla sanningen att pengar inte gör någon lycklig.

Villkoren

Hur vi har det beror sällan på ett enkelt orsakssamband som till exempel att pengar ger lycka. Bakom vårt välbefinnande finns snarare många olika betingelser än en enda orsak.

Det hindrar naturligtvis inte att vi kan säga: ”Bara jag hade en million var min lycka gjord!” Med det uttrycker vi en känsla som vi har vid tanken på allt vi skulle kunna åstadkomma med en million på fickan. Det är inte fråga om en seriös verklighetsbeskrivning av vårt psykiska fungerande utan just om ett känslouttryck.

Samtidigt är det en realitet i vår värld att mycket kan köpas för pengar, inte bara det som behövs för det fysiska överlevandet.

Möjligheterna med pengar

Med pengar kan vi ordna det bra för oss själva och våra närstående. Vi kan förse med reparerande och utvecklande resurser på ett sätt som vi inte kan utan pengar. I det perspektivet är det uppenbart att pengar ger en trygghet och bekymmersfrihet som innebär välbefinnande.

Och när vi upplever det välbefinnandet och är i den positionen, kan vi naturligtvis stanna upp, ta in belägenheten och slås av att den inte är någon självklarhet.

I det ögonblicket kan vi känna något som vi skulle kunna kalla lycka. Det är härligt att kunna förse oss själva och våra nära och kära med det vi känner behov av för att kunna utveckla oss vidare!

Betydelsen av förhållningssätt

Men är det inte i så fall just den besinningen, det förhållningssättet som ger lycka; det är inte pengarna i sig. Det är den funktion vi ger dem som är pengarnas lyckopotential. Det hänger på oss och vår livssyn.

Antag att vi inte har mer pengar än att vi klarar oss, och att vi då har en livssyn som innebär att vi vill förverkliga den potential som vi har i form av kraft, förmågor och intressen! Är inte det också en form av lycka – att kunna se möjligheterna i det som vi faktiskt har?

Lycka om vi vill

Egentligen kan vi stanna upp inför mycket och tillåta oss en lyckokänsla. Det kan ske i ett möte med någon där allt för ett ögonblick känns öppet och klart. Eller det kan ske när vi hör katten spinna, ser en vacker trädkrona, när vi berörs av en gammal möbel… Det finns en lyckopotential i mycket; allt hänger på om vi tillvaratar den eller inte.

  • Skapad

Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com