Våra ensamheter

I SvD 19 07 19 finns en artikel om att många unga känner sig ensamma trots att de har både familj och vänner.

Fenomenet kan uppfattas som svårbegripligt. Har vi ett socialt sammanhang är vi ju utifrån sett inte ensamma. Men inifrån sett – upplevelsemässigt – kan vi likafullt vara ensamma, utanför och annorlunda. Det handlar med andra ord om hur vi upplever oss själva.

Min erfarenhet säger mig att det finns åtminstone tre typer av ensamhet: 1) den existentiella – vi föds och dör ensamma, 2) den sociala – vi kan vara olika lottade när det gäller relationerna till våra medmänniskor och 3) den försvarsmässiga – vi kan ha övergett oss själva och vara ensamma i den meningen. Den är minst känd; jag fokuserar på den här.

Att överge sig själv

Med den försvarsmässiga ensamheten menar jag att vi tidigt har råkat ut för så många smärtsamma besvikelser att vi inte stått ut med att vara oss själva utan drivits att vända oss ryggen, att överge oss själva.

Det var inget överlagt val utan vi drevs dit i hopp om att bli kvitt ångesten över upplevelsen att inte duga och därmed riskera uteslutning ur gemenskapen. Vi drevs att forma ut oss så gott vi kunde utifrån hur vi upplevde vad som var gångbart i omvärldens ögon. Vi blev taktiker. Makt och kontroll var vad som gällde även om vi inte sa oss det medvetet.

Surrogat

Till den ändan utvecklade vi olika anpassningsmönster. Några exempel: 1) vi blev duktiga flickor och pojkar för att förtjäna tillhörighet och/eller till och med bli åtråvärda, 2) vi gick in för att betvinga omvärlden via makt eller, när det inte fungerade, via offerskap och hjälplöshet, 3) vi gav upp, gick in i depressioner, missbruk och liknande, som kanske i grunden inte var uppgivenhet utan självbestraffning eller både och.

  • Skapad

Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com