”Verkligheten”

Vi respekterar vanligtvis verkligheten. Den sätter ramarna, den är vi beroende av. Det vi ofta inte tänker på är att det är vi själva som avgör vad vi räknar till verkligheten och hur vi ser på den.

Ett exempel

Vid ett tillfälle tittade jag på TV när jag gick på löpbandet. Jag såg en liten del av hur dr Phil försökte reda ut en incestaffär.

I bild fanns, tillsammans med dr Phil, en dotter, incestoffret, liksom hennes mamma och pappa, pappa Jim. Han hade begått övergreppen när dottern var barn, runt 11 år. Mamman hade varit medagerande – en nickedocka åt pappan såsom hon framställde sig i programmet. Det hade spelats in när dottern var gott och väl vuxen och föräldrarna uppskattningsvis runt 60.

Incesten hade ruinerat dotterns liv fullständigt. Det var först sent som hon hade förmått fånga upp sig själv och nu, med dr Phils hjälp, till och med avgjort sig för att möta föräldrarna efter många års avbruten kontakt.

Dr Phil uppmanade Jim att berätta hur han känt och tänkt när han begick övergreppen. Av hans svar fick jag intrycket att han umgicks i kretsar där pedofili närmast var ett skämt, något man gjorde och hade roligt åt. Jim menade också att han älskade sin dotter och vad var bättre för henne än att introduceras till sexlivet av honom som verkligen älskade henne?! Att han skulle göra skada fanns inte på kartan. Dotterns reaktion:

  • Och vad gjorde att jag skulle hålla tyst när det var det där synsättet som gällde?

Inget direkt svar såvitt jag uppfattade.

Jim menade att han varit allmänt omedveten men att det förändrats genom eftertankar (psykoterapi kanske – jag minns inte så exakt). Han förstod bättre nu, deklarerade han och så närmast paralyserad ut.

Dr Phil ville inte tro att han varit så omedveten som han framställde sig. På 90-talet fanns ändå en medvetenhet om att sexuella övergrepp skedde och var förgörande för dem som utsattes. Inte minst om det skedde mot barn i familjen som skulle vara barnets tillflykt.

Medvetenhet

Medvetenhet är avgörande i alla sammanhang. Det vi inte är medvetna om kan vi inte ta hänsyn till. Så är det för oss alla. Därför är det en välsignelse att varje ögonblick ger oss möjlighet till ökad medvetenhet.

I vaket tillstånd har vi normalt ett ständigt medvetandeflöde med upplevelser av många olika slag, av varseblivningar, tankar, minnen, känslor, behov, ambitioner… Det är svårt att göra en uttömmande beskrivning.

Upplevelserna påminner oss ständigt om vad det vill säga att vara människa, om vår sårbarhet, om att vara beroende, om konventioner och sociala krav. Där kan listan också göras lång.

Det är helt ofattbart att Jim inte förstod att hans dotter inte ville vara vuxnas skämtartikel eller pappas sexobjekt. Och på någon nivå förstod han ju. Han bad henne att hålla tyst med den ”frälsargärning” han utsatte henne för.

Om jag får dra växlar på hans ansiktsuttryck i det korta avsnitt jag såg, så var han skräckslagen inför den verklighetssyn som han hade haft och inte ifrågasatt utan bara levt ut.

Självrannsakan

Det enskilda konkreta fallet får oss att tänka till och förfasa oss, ta avstånd, känna främlingskap, slå ifrån oss, ”hur kunde han!” – igen en lista som kan göras lång!

Den är förståelig och funktionell i den meningen att vi bekräftar för oss själva att den där typen och graden av omedvetenhet måste bekämpas. Vi vill verkligen och måste verkligen…

Men om vi stannar upp ett tag och synar hur medvetet vi lever, naggas kampandan kanske i kanten av hur vi själva i vardagslag inte alltid är helt närvarande, överlagda och förtänksamma.

Vi är kanske inte förgripare och förtryckare i nivå med våldtäktsmän, terrorister, Gestapo och andra, men visst förgår vi oss, visst reagerar vi impulsivt och primitivt. Visst har vi en del skräp på egen trapp? En del som vi kan förlika oss med men kanske också sådant som vi ångrar innerligt och inte kan göra något åt. Gjort kan inte göras ogjort. Men vi kan se till att förändra oss.

  • Skapad

Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com