Medvetenhet 7

Upplevelsevärlden är innehållsrik. Kanske är den som skogen som vi inte ser för bara trä´n. Den innehåller sensationer eller varseblivningar, minnen, samvete, fantasier, känslor, tankar, drömmar, intentioner, åsikter och föreställningar och allt annat som är.

Medskapandet

Det som skiljer upplevelsevärlden från annat är att vi är medskapare till den. Vi bidrar med våra reaktioner och med vårt sätt att använda våra upplevelser – bygga större komplex av dem, omsätta dem i handling etc.

Även om ”upplevelsevärlden” inte är ett allmänt använt begrepp så räknar vi alltid med den världens innehåll. Vi pratar till exempel om erfarenheter, snilleblixtar, förhållningssätt etc etc men vi markerar inte alltid att det är fråga om upplevelser som vi är medskapare till och som vi därmed har viss makt över och också ansvar för.

Ansvar – helst inte

Vi är måna om frihet i allmänhet men ofta inte om det tillhöriga ansvaret.

Just ”ansvarsfrihet” är viktigt, alltså att vara fritagen från ansvar men först efter att ha tagit ansvar på ett oklanderligt sätt. ”Ansvar” är alltså också viktigt men samtidigt något som vi ofta mer eller mindre medvetet undviker och/eller missbrukar.

Tydligt och storskaligt visar det sig i hur vi kan korrumperas. Varje egocentrisk makthavare vet att det gäller att omge sig med ja-sägare och göra sig kvitt nej-sägare eller motståndare. Ja-sägarna hålls kvar genom att de får fördelar och tilldelas makt i sin tur. Det är så vi skapar mer eller mindre tyranniska arbetsplatser och diktaturer.

Blir det ohållbart skyller alla på varandra: ja-sägarna framhåller att de lydde order, livet hängde på det. Despoten säger att ordning och överlevnad kostar tyranni för folk är så omöjliga si och så.

Vi är taktiker

I våra relationer till oss själva räknar vi med upplevelsevärlden utan att nämna den vid namn. Vi korrumperar oss själva genom våra kontrollsystem, genom att hålla oss omedvetna om vad vi håller på med, det vill säga vi tar inte ansvar. Vi är taktiker och använder oss av de inre manövrer som behövs för att slippa framför allt obehagliga känslor som ångest, samvetskval och liknande.

Också i förhållande till annat och andra är vi taktiker. Vi registrerar andras sätt att vara och gör oss föreställningar om deras behov och svaga punkter som vi kan utnyttja för att få vår vilja fram. Ibland sker det öppet och rakt, vi förhandlar och kommer överens och tar ansvar. Men ibland sker det manipulativt och bakslugt så att den som drabbas inte inser vad som försiggår förrän det är för sent. Och då tar vi inte på oss ansvaret, ”det var ju nåt du gick med på!”

Närrelationer

I våra närrelationer räknar vi med upplevelsevärlden och den makt vi har över den. Inte sällan händer det att vi just på den grunden råkar i luven på varandra. Vi tycker till exempel att vår partner kan ändra sig, börja passa tider, hålla reda på pengar och prylar, inte vara så enveten, så undflyende, så dominant… Det vill säga vi tycker att vår partner kan ändra sin upplevelsevärld så att andra, ”bättre”, beteenden följer.

Ibland lyder vederbörande order men utan att ta ansvar, vilket visar sig när något går på tok: ”det var du som sa…”.

Eller också har vi ingen framgång. Det som skulle vara en dialog blir en pajkastning bara för att den andra är så ”förbannat trög”!

Det är som om vi inte självklart tar ansvar för hur vi använder våra upplevelser.

Om vi tog ansvaret att tänka efter, skulle vi antagligen inse att vi inte kommer någon vart med att kasta invektiv på motparten. Ett bättre sätt att ta ansvar är att försöka förstå. Att till exempel sitta ner tillsammans och grunna över prylarna som ligger slängda överallt: ”vem är det i dig som gör så här? Och vad vill den delen i dig med just det här?”

Kanske väljer vi bort den konstruktiva dialogen av rädsla för att inte ha rent mjöl i påsen. Vi dribblar i varje fall mycket med upplevelsevärlden som om den inte är riktigt rumsren. Som om vi får spegelbilder av oss själva där som vi inte alltid vill ha och framför allt inte vill avslöja för omvärlden.

Vi gör oss ensamma.

  • Skapad

Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com