Medvetenhet 6

Illustration: Medvetenhet 6

Visdom är inte dumt att ha. Ju klokare vi är, desto större är chansen att vi styr oss på ett besinningsfullt sätt och når de mål vi vill med oss själva som personer och med det som vi går in för här i världen.

Men visdom förutsätter medvetenhet om den information vi tar in oavsett om den är en del i en nyhetssändning eller en intuitiv avkänning av stämningen i ett rum eller något däremellan eller bortom.

Urval

Normalt innehåller medvetandeflödet så mycket att vi omöjligt kan fördjupa oss i allt. Vi behöver göra ett urval. Eller urvalet sker med automatik; något drar till sig vår uppmärksamhet utan att vi har valt just den fokuseringen på ett överlagt sätt.

Det är likartat med vår reaktion på det vi uppmärksammar. Den kan vara genomtänkt och överlagd eller den kan vara mer reflexmässig.

Ibland är det optimalt med reflexer, som till exempel när vi hejdar oss just som vi är på väg att kliva ut i gatan mitt framför en bil i hög fart. Andra gånger är det viktigt att ge en stunds spelrum åt tankar och känslor för att hitta rätt. När impulsivitet kommer i vägen, kan vi lätt bli ångerköpta. Vi kan till exempel ha sagt något förfluget som vi ångrar. Eller vi kan ha ställt till med något värre.

Upplevelser – ytor med djup

Då behöver vi använda oss av upplevelsevärlden. Vi behöver gå dit och i föreställningen försätta oss tillbaka till det som hände och göra om vårt agerande så att det är till belåtenhet för inblandade parter. Det är ett sätt att lära av misstagen istället för att bara sopa obehag under mattan. Det är ett sätt att göra upprepningar mindre sannolika.

Impulsiviteten är uttryck för osäkerhet som i sin tur är uttryck för brist på besinning som i sin tur är uttryck för brist på självtillit som i sin tur är uttryck för brist på självkännedom…

En analys i ett givet sammanhang avslöjar kanske ett annat förlopp. Det viktiga att uppmärksamma är att upplevelser kan ses som en yta som inbjuder till frågor och utforskning. På det sättet kan upplevelsevärlden vara ett avstamp inte minst för utveckling av visdom.

Reflektion

Ett verktyg i den utvecklingen är reflektion. Reflektion kan ske i ett enda steg. Säg att vi ska välja ytterplagg inför promenaden! En blick på termometern och en ut genom fönstret så har vi avgjort oss.

Men reflektion kan också vara en process som till exempel när vi får frågan ”Vem är du?”

Ett exempel:

  • En som är rädd och överviktig, det är det första som kommer. Skamfylld, vill helst försvinna… Det kommer bara jobbiga saker först men när jag tänker efter så har jag ju faktiskt vänner, jag har lätt att få kontakt, är öppen och social, nyfiken på andra, jag vill ha äkta möten…

En slutsats som vi kan dra av exemplet är att vi kan vara i många olika tillstånd och inta många olika positioner. Och vi förstår att det är som i den yttre geografin att vad vi ser beror på position.

Visdomen, som i bästa fall kommer ut av det, är att vi behöver hålla reda på vårt perspektiv när vi reflekterar över saker och ting och vi behöver ha en beredskap att skifta perspektiv.

  • Skapad

Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com