Medvetenhet 5

Det ger oss en väsentlig frihet att vara medvetna om att upplevelsevärlden är den enda värld vi har tillgång till och är närmast beroende av. Vi har den världen, vi har våra upplevelser, vi är dem inte. Det är en väsentlig frihet i det, även om vi ibland blir ett med upplevelserna.

Låsningar

Upplevelser som lätt tar över oss är till exempel ångest och depressivitet. Men också svartsjuka, avundsjuka, ånger, förbittring, förtvivlan, skam, ursinne, mani och andra affekter kan ta oss i besittning och bakbinda oss.

Vi försöker komma loss, vill fly, bli kvitt eländet. Och det kan gå tillfälligtvis men det är sällan varaktigt. Affekterna återkommer och är en mer eller mindre intensiv plåga.

I det läget kan det vara en hjälp att kunna säga att vi för tillfället är övertagna av affekten si och så, men det är ett tillstånd/en upplevelse som har sin gräns.

Det förhållningssättet kan göra att vi sansar oss i läget, stannar upp och frågar oss vad det handlar om egentligen. Vad gör att jag om och om igen blir ångestfylld på ett sätt som inte är proportionerligt till den yttre situation som jag har?

Sansen innebär viss distans som i sig underlättar utforskandet av upplevelsen ifråga och därmed förståelsen av den. Det är en väg till självkännedom.

Ett exempel

Eva grät över att vara tillintetgjord, omöjlig, ensam, värdelös och handlingsförlamad.

  • Om du ser den där tillintetgjorda Eva för din inre syn, vad får du för intryck av henne då?
  • Jag blir ursinnig, skäller ut henne, känner bara förakt!
  • Den föraktfulla, vem är hon?
  • Det är Realisten som kan sina ska, bör och måste och fattar nåt...
  • Det låter mest som en Rationalist för mina öron. Och när du har den Tillintetgjorda och Rationalisten där för din inre syn, hur reagerar du då?
  • Det är INTE JAG! Jag är en som vill love, peace and understanding!!
  • Så det finns en Ideolog där vid sidan av den Tillintetgjorda och Rationalisten?
  • Då är det ju inte så underligt att jag känner mig handlingsförlamad! Jag vill ha FRID, bara vara!

Vi kallar oss ”jag”, som om vi är en och densamma alltid. Men i själva verket har vi många ”jag” som vi behöver se, lära känna och få ihop. Det förutsätter att vi erkänner och konfronterar oss med upplevelsevärlden. Det är där de olika delarna kan bli tydliga för oss, det är där vi kan lära känna dem.

  • Skapad

Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com