Medvetenhet 2

Illustration: Medvetenhet 2

För att vi ska kunna ta ansvar på ett adekvat sätt behöver vi vara medvetna. Medvetenhet är något pågående, en process, som kräver att vi är helt och fullt närvarande, helt där, helt i nuet, helt öppna.

Många av våra erfarenheter motverkar den typen av närvaro och öppenhet. Vår livshistoria gör oss i allmänhet mer eller mindre räddhågade. Och det får oss i sin tur att bygga kontrollsystem som beskär öppenheten och därmed medvetenheten.

Har det någon större betydelse? Förstorar jag inte bara upp mig och min betydelse om jag tänker att mitt sätt att vara gör skillnad för någon annan än mig själv? Och kanske mina närmaste?

Räddhågans betydelse

Jag vill svara på frågan genom att knyta an till en understreckare i Svenska dagbladet den 19 juli 2017. Artikeln handlar om den ”nazistiska galenskapen”.

Avstampet är Eichmanns sätt att försvara att han medverkat till att millioner judar dött i förintelsen: ”jag lydde bara order”. Han – och många med honom – förlade ansvaret till annat och andra. Han förhöll sig som om han inte hade valmöjligheter.

I artikeln sägs vidare att förhållningssättet var helt i enlighet med nazismens strävan att göra individen betydelselös. Det var rasen, folkviljan, instinkten och det sunda förnuftet som skulle gälla för det gemensammas bästa. Vad detta bästa var avgjordes av partiet med tillhöriga tjänstemän.

Det som partiet stod för framställdes som odelat gott: judarna och andra misshagliga individer beskrevs på ett sådant sätt att de fick vad de förtjänade, vilket sammanföll med ”det gemensammas bästa”.

Ordens makt

Ord lånar sig till allt. Med ord och inskränkt perspektiv tillverkade man den verklighet man ville ha och berättigade på det sättet ett urskiljningslöst avrättande av människor.

För en utomstående är det uppenbart att man använde sig av samma kontrollsystem som vi alla tar till på ett eller annat sätt. Vi gör oss maktfullkomliga som de nazistiska ledarna eller vi utplånar oss själva och blir ”följare”. Och vi förför oss själva med hjälp av ord.

Med det vill jag inte ha sagt att vi alla är lika goda kålsupare utan att vår räddhåga kan ställa till med en omedvetenhet/inskränkthet som kan bli katastrofal. Omedvetenhet är med andra ord ingen privatsak eller struntsak.

  • Skapad

Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com