Medvetenhet 1

Illustration: Medvetenhet 1

Det är lätt att tappa fotfästet i informationssamhället.

Så länge världen är liten och vi lever i en trygg miljö och kan fokusera på dockan och legot, så länge har vi självklart tyngdpunkten i oss själva. Det är från den/från oss själva vi utgår när vi orienterar oss i tillvaron, gör våra bedömningar och fattar beslut.

Större värld

Men allteftersom vår värld blir större och mer komplex kan vi få svårt att behålla tyngdpunkten i oss själva. Det är inte bara storleksordningen och antalet element som det handlar om utan också om vilka elementen är och hur de drabbar oss.

Ju fler upplevelser vi har av utsatthet, desto större är risken att förankringen i oss själva löses upp. Självtilliten naggas i kanten, självklarheten försvinner och vi förskjuter tyngdpunkten i vår uppmärksamhet till omvärlden, till vägvisare och auktoriteter av olika slag.

Men också till farorna, vilka de än är, om de är affektladdade föräldrar, sadistiska kompisar, fattigdom, sjukdom, krig eller annat eller kombinationer av sådant som känns mer eller mindre hotfullt.

Det är uppenbart att tillvaron inte alltid är som vi vill ha den. Ofta misslyckas vi med att fixa till den efter behov. Det ger oss lätt en känsla av att det är det yttre och inte vi som gäller. Det, plus informationsflödet i stort, får oss att fokusera på omvärlden som om det är där tyngdpunkten finns, som om det är där vi behöver förankra oss och rätta in oss.

Det är ”verkligheten” som gäller, inte vi

Det för lätt med sig en bortvändhet från oss själva.

Ett tecken på det är att vi talar om informationsflöde istället för om upplevelse- eller medvetandeflöde. Vi uppmärksammar inte att det enda vi har tillgång till är vårt eget medvetandeflöde, våra egna upplevelser.

Vi tror att upplevelserna återspeglar det yttre, det vi kallar ”verkligheten”. Men rätt vad det är glömmer vi att det är en tro.

I det läget sätter vi lätt likhetstecken mellan våra upplevelser och det vi kallar verkligheten. Vi bortser från att det är fråga om våra bilder av verkligheten – bilder som blivit till via signaler utifrån och via våra sinnesorgan och mentala bearbetningar.

I många sammanhang tycker vi oss få belägg för likheten eller samstämmigheten. Vi går till exempel omkring på gator och torg och hittar det vi söker. Och vi involverar andra i vår vardag och det visar sig att vi kan göra oss förstådda.

Det är först när samförståndet uteblir som vi i bästa fall blir varse att våra upplevelser inte är ett med det som vi kallar ”verkligheten”.

Jag säger ”i bästa fall” för det kan ju också hända att vi börjar bråka om vem som har rätt och vem som har fel. Det vill säga det kan hända att vi inte erkänner att var och en av oss nödvändigtvis har sin verklighet, sin upplevelsevärld. Vi kan förföras av att det finns överlappningar mellan dem.

”Verkligheten” syndabock

Har vi någon vinst av att bortse från upplevelsevärlden och i princip ersätta den med ”verkligheten”?

Jag skulle säga att en vinst består av att vi kan använda ”verkligheten” som syndabock, det vill säga vi kan avhända oss ansvar.

Ta till exempel våra psykiska problem! Det är lätt att skylla dem på stress framkallad av orimliga arbetsvillkor, dålig ekonomi, slitsamma relationer (= ”omöjliga andra”?), trångboddhet, sjukdom eller annat ”verkligt”.

Det är när vår analys slutar där som risken finns att vi bortser från vårt eget ansvar. För att ta det ansvaret behöver vi fråga vidare: ”Vad menar jag med orimliga arbetsvillkor? Orimliga i förhållande till vad? Till att jag också är småbarnsmamma? Till att jag har dålig självkänsla?” Etc.

Vilka innehåll och möjligheter som vi ser i det som vi kallar ”verkligheten” beror i hög grad på om och hur vi utforskar upplevelsevärlden, det vill säga på vilket ansvar vi lägger var, hos oss eller i det yttre.

  • Skapad

Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com