Kontrollsystem III

När vi använder oss av våra kontrollsystem signalerar vi till oss själva att vi inte duger som vi är, vi kan inte bara vara, bara leva, vi måste vara taktiker.

Kontrollsystemens kostnader

En nära relation till en indragen person som förskansat sig i att inte ha betydelse som person och som inte blandar in känslor i kontakten kan vara lockande inledningsvis, kännas trygg och pålitlig. Men i längden kan upplevelsen av kontaktlöshet ta över. Den relativa frånvaron av möten, känslor och inlevelse blir frustrerande. Den närhet som kanske fanns i början blir upplöst och samspelet känns alltmera dött.

Är vi då vuxna säger vi tack och adjö vilket gör att den indragna personen känner sig övergiven och därmed stärkt i sitt självtvivel.

Om vi är barn och beroende av den indragna kan vi inte bara dra vår kos. Istället blir vi beroende av kontakt och förståelse på annat närhåll för att bibehålla självkänslan. Finns inte det alternativet blir vi kanske desperata, makthungriga och kompensatoriskt självhävdande. Eller vi slår över i motpolen och blir självutplånande.

En nära relation till en maktfullkomlig person ger andra svårigheter. Är vi lika maktfullkomliga själva blir det mer eller mindre öppna maktkamper som vi kan göra något konstruktivt av eller lämna.

Är vi däremot åt det indragna hållet finns risken att vi marginaliseras, kvävs i värsta fall - till ackompanjemang av den maktfullkomligas skäll över hur omöjliga vi är, helt lamslagna, totalt utan drive…

Kanske utplånar vi oss då så till den grad att vi oreflekterat hamnar i den tredje typen av kontrollsystem. Den risken är särskilt stor om vi råkar vara barn till en maktfullkomlig person som hävdar sig på vår bekostnad.

När det gäller personer som gett upp sig själva och sitt liv och anammat det tredje kontrollsystemet uppstår kanske inga riktigt nära relationer - den graden av engagemang finns helt enkelt inte. Uppgivenheten innebär att vi släppt taget om allvaret, vi tar inget ansvar, undviker större satsningar i den mån vi kan utan att det blir alltför obekvämt…

Om vi nu skulle ha fallit för snällheten och mjukheten hos en uppgiven person får vi naturligtvis problem när liknöjdheten blir uppenbar. Då vet vi att vi är övergivna, att det vi vill och står för är av noll och intet värde för den andra. Om vi ger uttryck åt vår besvikelse, bekräftar vi chanslösheten hos den andra.

Kontrollsystemens variationsvidd

Kontrollsystemen kan precis som alla andra vanemönster variera i styrkegrad och vara alltifrån moderata till extrema.

Ju mer extrema de är, desto större är livsförlusterna med dem och desto angelägnare är det att vi blir medvetna om mönstren för att göra oss av med dem just som mönster.

En del komponenter i mönstren och deras konsekvenser behöver vi ha men i en fri och medveten tillämpning, inte i en skräckdriven.

  • Skapad

Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com