Kontrollbehov I

Kontrollbehov 1, Illustration

I den här existensen tar var och en av oss emot signaler från den egna kroppen och signaler från omvärlden, inklusive andra människor. I vårt medvetande omvandlas signalerna till upplevelser som vi utvärderar, benämner, sorterar och sammanfogar till en upplevelsevärld.

Upplevelsevärlden och verkligheten

Vi tror att upplevelsevärlden är en avbild av det vi kallar verkligheten, det vill säga kroppen och omvärlden. Men egentligen vet vi inte; vi kan ju inte krypa ur vårt eget skinn och göra en jämförelse. Så det vi gör när vi sätter likhetstecken mellan upplevelserna å ena sidan och verkligheten å andra sidan, det är att vi projicerar ut våra upplevelser på det vi kallar verkligheten, på kroppen och omvärlden.

Det är den makt vi har i den här existensen. Plus makten att revidera våra upplevelser.

Förenklat kan var och en av oss beskriva existensen som bestående av tre delar: kroppen och omvärlden och däremellan upplevelsevärlden som är sambandscentralen och som vi har makt över.

Vårt ofrånkomliga beroende

För att vi ska klara oss så bra som möjligt i förhållande till kroppen och omvärlden krävs att vi är öppna för signalerna – väldigt öppna så att vi inte missar något som kan göra skillnad på ett väsentligt sätt.

Ett enkelt exempel: du vill flytta en karmstol från ditt vardagsrum till hallen. Då behöver du ha verklighetsförankrade upplevelser av din kropp, din fysiska kraft, av stolen och av lokaliteterna – dörröppningen som du måste igenom till exempel. Du behöver vara närvarande i de olika momenten för att klara flyttningen utan malörer.

Närvaro är alltså omistligt i den här existensen om vårt liv ska ha flyt. Om vi är helt och fullt närvarande känner vi dessutom att vi lever, inte bara överlever. Det är en bonus.

Ändå är närvaron inte självklar. Ofta vet vi inte om vi låste dörren eller inte, hur vi kom till jobbet egentligen, vad goda vännen sa… Listan kan göras lång. Den talar om frånvaro snarare än närvaro.

Hur kan vi vara så vårdslösa med oss själva, vår tid och vår kraft? Risken som vi tar handlar ju inte bara om kantstötta stolar och dörrposter utan också om väsentliga livsinnehåll. Dit hör främst fysiskt och psykiskt välbefinnande och en funktionsnivå som garanterar oss både utkomst och goda relationer – kort sagt en utvecklande tillvaro.

Ångestdimensionen

Vi kan omformulera frågan: Vad är det för kraft som kan tävla med livsviljan/välviljan och mer eller mindre strypa den? Svaret är skräck. Eller någon variant på dimensionen osäkerhet – skräck.

De upplevelser som kropps- och omvärldssignalerna har ingett oss kan vara mer eller mindre intensiva reaktioner av skam, ursinne, vanmakt, förtvivlan, förintelse och annat skrämmande. Hur skräckslagna vi blivit står i proportion till hur ofta och intensivt de upprepats i belägenheter där vi inte sett någon utväg till befrielse, som till exempel när vi var små, oerfarna och beroende.

Bortvändhet

Allt vi har erfarit lagras i våra minnen, de negativa reaktionerna inräknade. Vår minnesvärld innehåller därför uppdämda negativa känslor som det smärtar att ha kontakt med. Smärtan kan vara av den arten och graden att den påverkar vår funktionsnivå och våra möjligheter att finnas till på ett produktivt sätt i tillvaron.

I det läget mobiliserar vi oss. Vi kan inte längre vara öppna för signalerna från verkligheten som kan väcka negativt laddade minnen till liv. Och vi kan inte vara öppna i förhållande till våra upplevelsevärldar där minnena är minerad mark. Så vi vänder oss bort, vi ”glömmer” eller vi ”täcker över” med sådant som känns hanterligt.

Bortvändheten är en form av frånvaro. Vi sluter oss så gott vi kan för smärtladdade upplevelser och minskar på det sättet både kontakten med oss själva/upplevelsevärlden och med verkligheten.

I mildare former är det fråga om att vi förelägger oss att leva i enlighet med ”ska, bör och måste”, det vill säga i enlighet med vissa kontrollsystem! I extremen blir vi psykotiska och drar oss tillbaka i en egen värld som gör oss mer eller mindre agiterade eller förlamade.

  • Skapad

Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com