Värderingar

Värderingar, Illustration

Allt med substans och kontur kan beskrivas och i och med det värderas i olika avseenden.

Visst värderande är konstruktivt. Ska jag till exempel köpa ett par jeans eller en bil är beskrivandet, jämförandet och värderandet ett sätt för mig att försäkra mig om att bli nöjd med köpet.

Annat värderande är destruktivt och ett uttryck för fördomsfullhet, som till exempel när vi dömer hunden efter håren. Det har fördelen att det är enkelt. Vi behöver bara kasta en blick så vet vi. Och veta vill vi för det ger trygghet.

Drivkraften

Drivkraften bakom trygghetssökandet och det destruktiva värderandet är alltifrån osäkerhet över ångest till skräck. Ju mer osäkra eller ångestdrivna vi är, desto större är risken att vi dömer hunden efter håren. Vi har inte ro att besinna oss och reflektera utan är jagade, det är vinna eller försvinna som gäller.

Präglingen

Desperationsgraden kan variera mellan oss men det destruktiva värderandet är så utbrett att de flesta är berörda. Värst är det när vi dömer ut oss själva, ”så värdelös som jag är, är det lika bra att försvinna först som sist.” Vi blir självutplånande.

Eller också slår vi över, blåser upp oss, fördömer andra och hävdar oss på deras bekostnad.

Vinsten och förlusten

Det vi vinner med den ”slutgiltiga” värderingen av oss själva och andra är illusionen att vi vaccinerar oss mot ytterligare besvikelser.

I självutplåningen lägger vi oss på botten för att undvika fallhöjd. Och när vi blåser upp oss förhåller vi oss som om vi har rätt till allt och rätt att använda vilka medel som helst.

I båda fallen börjar vi leva i enlighet med program eller mönster som minskar vår kontakt med rädslan att misslyckas och råka ut för besvikelser.

Ofta är vi inte klara över vår egen roll i processen. Det försvårar en önskvärd förändring.

Förändringsförsök
  • Du håller alltså med om att den där självuppfattningen som du har ger dig problem?
  • Ja, men den kan jag inte ändra, jag har ju inga garantier att något annat skulle vara bättre!
  • Vilka garantier hade du när du byggde upp den självuppfattning som du har?
  • Den var väl något som andra ingav mig. Den bygger på mina samlade erfarenheter.
  • Som du är offer för?
  • Jag har inget val…
  • Och om du har ett val – om någon framhåller att du gjort en suverän insats, hur använder du dig av det budskapet?
Rundgång

Här skulle den som förringar sig själv sannolikt komma med bortförklaringar: ”det var tur”, ”hen lät sig luras”, ”hen smickrar, tänker sig väl ett utbyte i gengäld”.

Den som är åt det uppblåsta hållet skulle antagligen säga att utsagan var befogad, det var en välbetänkt och bra insats!

Vi utformar våra utvärderingar så att de bekräftar våra förutfattade meningar. Det är en typ av mental orörlighet som är en försvarshållning och därmed svår att rubba.

  • Skapad

Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com