• Hem
  • Blog
  • Närvaron som akilleshäl
Närvaron som akilleshäl, illustration

Närvaron som akilleshäl

Att vara närvarande är att finnas till helhjärtat och reservationslöst, att på ett självklart sätt var ett med sig själv. Det innebär öppenhet och medvetenhet, också medvetenhet om hur vi förhåller oss och hur vi agerar och vilka konsekvenser det har. Det är att vara välintegrerad och spontan, inte splittrad och impulsiv.

Att vara närvarande är att ta medvetenheten på allvar och axla det ansvar som den påkallar. På det sättet gör närvaron oss åtkomliga, vi kan bli ställda till svars. Skyggar vi för det, kan vi uppleva närvaron som en akilleshäl och föredra frånvaro genom att bygga bort oss i lögner och försvarshållningar.

Frånvaro

Vi försvinner bakom dimridåer av olika slag. Två exempel:

  1. Receptet sa att det skulle vara rivet skal av en halv citron i efterrätten. Han delade citronen på mitten och fick frågan om det inte varit bättre att riva av halva skalet medan citronen var hel. Nej, var svaret, han hade kommit på ett bättre sätt, nämligen att dela citronen först, pressa ur saften ur ena halvan så att han kunde sticka in fingrarna i den och få ett bra grepp för att kunna riva skalet. Det stod ju faktiskt också citronsaft i receptet, saften behövdes!
  2. Det där var ett mer betydelselöst sammanhang. Värre var det med sovvanorna. Han gick till sängs med ipaden som underhöll honom många av nattens timmar. I skolan orkade han därför inte sitta upprätt utan låg över bänken, kanske vaken, kanske inte. Läraren i ett huvudämne hade invändningar men han deklarerade frankt: ”Jag lyssnar mycket bättre om jag ligger ner.”

På det här och liknande sätt signalerar vi att vi vill komma undan, slippa granskning, slippa känna och tänka efter, slippa närvaro.

Upplevelser och påverkan

Så fort vi har upplevelser, reagerar vi. Och går vi ut med reaktionen påverkar vi sammanhanget och kan råka ut för bumerangeffekter.

När vi är små och beroende av omvärlden lär vi oss av bumerangeffekterna. De säger oss vad omvärlden godkänner och vad den underkänner.

Underkännandena kommer ofta prompt och utan rättegång, vi blir utskällda och bestraffade, ska minsann lära oss!! Och det utan att vi fått förklara oss, utan att ha blivit hörda! Och kanske utan att vi förstått vitsen med pådyvlade ordningar.

Det är som om vi inte räknas. Vad leder det till?

Konsekvenser

Kanske just till slippa-reaktioner: ”jag vill slippa bråk”, ”slippa stå till svars”, ”slippa smärtan i att inte bli hörd, inte respekterad”, ”slippa möta omvärldens förmenta ofelbarhet”...

Ju mer respektfullheten saknats i våra tidiga erfarenheter, desto mer upplever vi att vi är chanslösa, kanske till och med att vi inte har något existensberättigande. I varje fall inte som personer. Som funktionärer och arbetskraft kanske vi ändå fortfarande har värde men bara på villkor att det vi levererar är perfekt och oantastligt.

Alltså kan vi inte tillstå att det är bäst att riva citronskalet medan citronen fortfarande är hel. Inte heller kan vi gå på djupet med våra problem – med sömnproblemen till exempel. Nej, vi måste vara felfria, det gäller att upprätthålla en felfri fasad.

Vi lägger med andra ord ut avstånd både till oss själva och till omvärlden av rädsla att annars råka illa ut. Vi lär oss att ge upp närvaron och oss själva.

Närvaron som frälsning

Det kan dröja länge innan vi upptäcker att vi på kuppen skapar leda och meningslöshet åt oss själva. Och ofrihet. Att vara styrd av rädsla är som att sitta i fängelse.

Ju mer vi bygger bort oss bakom försvarshållningar, desto mer blir livet ett o-liv. Desto mer bygger vi bort oss från att se möjligheter...

Insikten att frånvaron kostar oss livet gör i bästa fall att närvaron framstår som en frälsning trots den sårbarhet som den innebär.

Den är öppenhet, kringsynthet och ansvarsmedvetenhet. I det ligger både den största sårbarheten och den största osårbarheten som vi kan ha i den här existensen. I närvaron känner vi oss levande, och lever vi är tillvaron meningsfull och känns det meningsfullt vill vi vara där och ta del. Det blir en god spiral.

  • Skapad

Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com