Sak och person II

Algtrassel

Upplevelsevärlden eller vår subjektiva verklighet består av mycket, alltifrån tankar, drömmar och fantasier till det vi kallar ”verkligheten” eller ”det yttre”.

Subjektivt och objektivt

Vi tar ofta för givet att det som är ”verkligheten” eller ”det yttre” i vår upplevelsevärld är en avbildning av den objektiva Verklighet som vi tror finns bortom upplevelserna.

Men vi vet egentligen inte hur pass bra upplevelserna avbildar den objektiva Verkligheten. Den är ju per definition bortom upplevelserna, bortom det vi kan ha grepp om.

Våra subjektiva verkligheter är hursomhelst det närmaste vi kommer den objektiva Verkligheten. Och vi är vederbörligen observanta på den. Vi ser upp när vi går över gatorna, vi håller reda på klocktiden för att vara på plats för våra möten, vi skapar oss bilder av vår nästa för att manövrera rätt i kontakten etc etc.

Vi använder med andra ord upplevelserna i våra subjektiva verkligheter till att göra anpassningar som känns avgörande för att vi ska duga och klara oss i vår tillvaro.

Ofta går det bra. Vi klarar oss och vi kommunicerar med andra. Jag kan berätta hur du hittar till Domkyrkan från Centralstationen och beskrivningen är användbar för dig!

Vi gör oss förstådda på ett sätt som visar att våra subjektiva verkligheter har sina överlappningar.

Det kan tolkas som att våra subjektiva verkligheter ger oss pålitliga bilder av den objektiva Verkligheten. Det är förståeligt om vi hamnar i att sätta likhetstecken mellan våra subjektiva verkligheter och den objektiva Verkligheten.

Rätt och fel

Om jag uppfattar min subjektiva verklighet som lika med den objektiva Verkligheten, då kan jag kalla mina upplevelser för sanna, då är de bortom diskussion.

Min subjektiva verklighet är rätt. Om du har en annorlunda upplevelse av något i det yttre, har du alltså fel. Tycker du inte som jag om Adam har du fel!

Om det inte vore så, skulle jag ha anledning att bli rädd för att mina upplevelser kan bedra mig och föra mig vilse. Det problemet vill jag inte ha, jag vill inte behöva ifrågasätta mina upplevelser och pröva deras sanningshalt som om de vore fördomar och inte sanningsvittnen.

Jag är inte fördomsfull utan öppen, rättsinnig och klartänkt!!

Antingen eller

Även om vi inte har uttalat att vi uppfattar vår subjektiva verklighet som objektiv, så beter vi oss ofta som om det gäller och hamnar då lätt i strider om vem som har rätt och vem som har fel. Det är antingen eller.

Det blir affektladdat mellan oss, sakligheten blir lidande.

Varken eller

När vi istället upprätthåller att upplevelserna är subjektiva kan vi slippa rätt-fel-bataljerna och istället blir nyfikna på vad som finns i andras perspektiv och på deras analysnivåer.

Har du en annan bild än jag av Adam, behöver jag inte direkt beslå dig med att ha fel. Istället kan jag fråga efter din bild, vad den innehåller, hur du tänker kring dina iakttagelser av Adam.

Jag kan på det sättet upptäcka nya aspekter hos honom och/eller diskutera mångtydigheten i det vi uppfattar med våra yttre sinnen. Jag kan vidga min upplevelsevärld.

Eftertanke

Men det förhållningssättet förutsätter att jag inte står och faller med att ha rätt. Är jag osäker på mig själv och vem jag är, kanske mitt enda värde ligger i att ha rätt och veta bäst. Då är rätt-fel-striderna viktiga för mig, jag måste ha dem för att försäkra mig själv om att inte behöva ifrågasätta mig själv och syna mig i sömmarna.

  • Skapad

Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com