Fotfäste

Allt som har form för oss kan vi beskriva, utvärdera och förändra på ett eller annat sätt. Om vi inte kan förändra själva saken kan vi förändra vårt förhållningssätt till den.

Vissa upplevelser – som till exempel tankar och ord – är förhållandevis lätta att förändra, ord lånar sig till vad som helst. Andra upplevelser är inte lika lätta att förändra. Dit hör återkommande och plågsamma tillstånd av till exempel nedstämdhet, ångest, skam, desperation, tomhet och liknande. De kan kännas så ingripande att vi inte ser dem som avgränsade tillstånd. Vi kan tycka att vi är nersläckta, skräckslagna, skamfyllda, desperata, tomma, uppgivna etc. Vi som personer är sådana – i varje fall tidvis eller under ytan – och det är ohjälpligt.

Tröghet

Det är klart att om vi stämplar något som ohjälpligt så är det så i vårt perspektiv. Och vi kommer inte ens på att fråga: på vilket sätt är det här ohjälpligt? Vi förhåller oss som om ohjälpligt är ohjälpligt, frågor är överflödiga! Vi skapar på det sättet en tröghet eller fördomsfullhet i oss som motverkar förändring.

Det är alltså som om vi hellre tar plågan än ifrågasätter vår hjälplöshet. Vad ligger bakom ett så till synes irrationellt förhållningssätt?

Kanske svarar vi med att fördöma oss, ”det är för att jag är så korkad!” Kanske söker vi orsaker, kanske ifrågasätter vi ändå till slut ohjälpligheten.

Orsaker

I så fall börjar vi förmodligen med att spana av omvärlden och fantasin efter orsaker och hittar mängder: ålder, midjemått, tillkortakommanden, jämförelser där vi inte fyller måttet, katastrofrisker …

Vi fokuserar på något som känns bättre än att inte veta alls. Att ha en orsak, om än felaktig, och en åtgärd, om än ineffektiv, är bättre än att ha en formlös, fritt flytande negativ känsla.

På den vägen kan vi komma att klamra mentalt vid en förment orsak/fara som vi försöker bemästra tvångsmässigt. Vi kan till exempel komma att tvätta händerna tills de är flådda för att undvika smitta, göra oss beroende av bekräftelser från andra även om det kostar oss andrum, ”inte försöka något” som om det vaccinerar oss mot besvikelser etc.

Åtgärderna håller oss sysselsatta men ger oss inte sinnesfrid.

Klarsyn

Den insikten kan göra att vi börjar om från början och på nytt synar de förmenta ”orsakerna”.

Det slår oss då att vi gör oss beroende av annat och andra genom att förringa oss själva, inbilla oss olycksöden och/eller misshag från andra. Och vi måste fråga oss: Vad gör att vi försätter oss i det beroendet och den sårbarheten? Vad ligger bakom? När och var började eländet? Vi behöver gå inåt-bakåt i minnesvärlden och föreställningsvärlden.

Det första vi behöver komma bortom är våra tvångsmässiga åtgärder. Vi behöver konfrontera oss med känslorna bakom, stanna upp i dem och se vad de väcker av tidiga minnen där vi blivit illagjorda – utskämda, skräckslagna, förorättade, frustrerade och kränkta på olika sätt.

Former

I minnesbilderna finns känslorna i ett sammanhang som vi kan se för vår inre syn. Där är de adekvata i förhållande till omständigheterna.

Där och då kunde vi inte avreagera oss dem utan de blev uppdämda i våra minnen. När liknande omständigheter inträffar här och nu blir de utlösta. Skam och skräck och annat uppdämt kommer då att överflygla oss och verka obegripligt och därmed ohanterligt såvida inte tillhörande minnesbilder också dyker upp.

När de inte gör det spontant behöver vi efterforska dem. Om vi stannar upp i känslorna och låter dem föra oss inåt-bakåt till minnesbilderna får vi en chans att förstå och reparera oss själva. Om vi vill, kan vi för vår inre syn kontakta oss själva i minnesbilderna, dela känslorna med vårt utsatta ”jag” och på det viset komma till undsättning.

Genom den form som minnesbilderna ger oss kan vi alltså agera mentalt, tömma minnesbilder på negativa känslor och rehabilitera oss själva ur förgörande erfarenheter.

Den typen av självrannsakan kan öka vår sinnesfrid och ge oss ett fotfäste att leva och inte bara överleva.

  • Skapad

Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com