Medvetenhet 3

Illustration: Medvetenhet 3

För att få ordning i samhället har vi lagar, regler och föreskrifter av olika slag. Vi hänvisar ofta till dem via ”ska, bör och måste” som antyder att vi inte har alternativ utan måste underkasta oss.

Läs mer: Medvetenhet 3

  • Skapad den .

Medvetenhet 1

Illustration: Medvetenhet 1

Det är lätt att tappa fotfästet i informationssamhället.

Så länge världen är liten och vi lever i en trygg miljö och kan fokusera på dockan och legot, så länge har vi självklart tyngdpunkten i oss själva. Det är från den/från oss själva vi utgår när vi orienterar oss i tillvaron, gör våra bedömningar och fattar beslut.

Läs mer: Medvetenhet 1

  • Skapad den .

Medvetenhet 2

Illustration: Medvetenhet 2

För att vi ska kunna ta ansvar på ett adekvat sätt behöver vi vara medvetna. Medvetenhet är något pågående, en process, som kräver att vi är helt och fullt närvarande, helt där, helt i nuet, helt öppna.

Läs mer: Medvetenhet 2

  • Skapad den .

Kontrollbehov IV

Illustration: Fredrik och monstret bekämpar hinder i livet

För att kunna avvara kontrollsystemen krävs att vi frigör oss från den uppdämda skräcken i våra minnen och att vi ökar vår självtillit och självrespekt.

Läs mer: Kontrollbehov IV

  • Skapad den .

Adress

Drottninggatan 12
753 10 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © 2018 Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Hemsida: www.formfranska.com

facebook_page_plugin