Gränser och tipping points

Allt här i världen har gränser. Somliga är fixa – bord och stolar har till exempel sina fasta konturer. Andra gränser är tänjbara, reglers och idéers tillämpbarhet hör dit. Gränser kan vidgas och krympas; så är det bland annat med länders gränser.

Läs mer: Gränser och tipping points

  • Skapad

Dyngbaggar är vi allihop

Hon gav mig en stor dyngbagge i metall med hänvisning till att den och jag tillhörde samma skrå. Dyngbaggar tar hand om boskapens skit, förklarade hon, och livnär sig på den. Det kan man ju säga att jag också gör som psykoterapeut om man räknar klienterna som ”boskap” och deras problematiska upplevelser som ”skit”.

Läs mer: Dyngbaggar är vi allihop

  • Skapad

Hjärna men inte medvetande

Med ”vetenskap” menar vi normalt uppställandet av teoretiska utsagor som kan testas empiriskt i experiment och liknande undersökningar där olika relevanta faktorer kan mätas upp och hållas under kontroll. Hjärnan är ett kroppsorgan som vi kan studera vetenskapligt i experiment med alltmer förfinade mätmetoder.

Läs mer: Hjärna men inte medvetande

  • Skapad

Lycka

”Hög lottovinst är ingen garanti för lycka”

Det var en tidningsrubrik i en av våra större dagstidningar. Det borgar väl för att det är något som behöver kommenteras trots den gamla sanningen att pengar inte gör någon lycklig.

Läs mer: Lycka

  • Skapad

Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com