Medvetenhet 7

Upplevelsevärlden är innehållsrik. Kanske är den som skogen som vi inte ser för bara trä´n. Den innehåller sensationer eller varseblivningar, minnen, samvete, fantasier, känslor, tankar, drömmar, intentioner, åsikter och föreställningar och allt annat som är.

Läs mer: Medvetenhet 7

  • Skapad den .

Medvetenhet 6

Illustration: Medvetenhet 6

Visdom är inte dumt att ha. Ju klokare vi är, desto större är chansen att vi styr oss på ett besinningsfullt sätt och når de mål vi vill med oss själva som personer och med det som vi går in för här i världen.

Men visdom förutsätter medvetenhet om den information vi tar in oavsett om den är en del i en nyhetssändning eller en intuitiv avkänning av stämningen i ett rum eller något däremellan eller bortom.

Läs mer: Medvetenhet 6

  • Skapad den .

Medvetenhet 5

Det ger oss en väsentlig frihet att vara medvetna om att upplevelsevärlden är den enda värld vi har tillgång till och är närmast beroende av. Vi har den världen, vi har våra upplevelser, vi är dem inte. Det är en väsentlig frihet i det, även om vi ibland blir ett med upplevelserna.

Läs mer: Medvetenhet 5

  • Skapad den .

Medvetenhet 4

Illustration: Medvetenhet 4

Att omedvetenhet är till förfång för oss, det behöver inte sägas, det vet vi. Just därför är det anmärkningsvärt att medvetande och medvetenhet inte framhävs mer än som sker. Ibland dyker det till och med upp fenomen som antyder att vi kan avvara medvetandet och ersätta det och oss med robotar. Enligt somliga är det en tidsfråga innan artificiell intelligens slår ut oss.

Läs mer: Medvetenhet 4

  • Skapad den .

Adress

Drottninggatan 12
753 10 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © 2018 Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Hemsida: www.formfranska.com

facebook_page_plugin