Dyngbaggar är vi allihop

Hon gav mig en stor dyngbagge i metall med hänvisning till att den och jag tillhörde samma skrå. Dyngbaggar tar hand om boskapens skit, förklarade hon, och livnär sig på den. Det kan man ju säga att jag också gör som psykoterapeut om man räknar klienterna som ”boskap” och deras problematiska upplevelser som ”skit”.

Läs mer: Dyngbaggar är vi allihop

  • Skapad

Hjärna men inte medvetande

Med ”vetenskap” menar vi normalt uppställandet av teoretiska utsagor som kan testas empiriskt i experiment och liknande undersökningar där olika relevanta faktorer kan mätas upp och hållas under kontroll. Hjärnan är ett kroppsorgan som vi kan studera vetenskapligt i experiment med alltmer förfinade mätmetoder.

Läs mer: Hjärna men inte medvetande

  • Skapad

Lycka

”Hög lottovinst är ingen garanti för lycka”

Det var en tidningsrubrik i en av våra större dagstidningar. Det borgar väl för att det är något som behöver kommenteras trots den gamla sanningen att pengar inte gör någon lycklig.

Läs mer: Lycka

  • Skapad

Tävla med Herren Gud

Jag läste en bok med titeln Hinna före Herren Gud. Titeln syftade på kirurger i Warschawaghettot under andra världskriget. De skulle rädda den döende juden på operationsbordet till Livet innan Herren Gud tog hem hen till sig.

Läs mer: Tävla med Herren Gud

  • Skapad

Adress

Drottninggatan 12
753 10 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © 2019 Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com