Medvetenhet 1

Illustration: Medvetenhet 1

Det är lätt att tappa fotfästet i informationssamhället.

Så länge världen är liten och vi lever i en trygg miljö och kan fokusera på dockan och legot, så länge har vi självklart tyngdpunkten i oss själva. Det är från den/från oss själva vi utgår när vi orienterar oss i tillvaron, gör våra bedömningar och fattar beslut.

Läs mer: Medvetenhet 1

  • Skapad den .

Kontrollsystem III

När vi använder oss av våra kontrollsystem signalerar vi till oss själva att vi inte duger som vi är, vi kan inte bara vara, bara leva, vi måste vara taktiker.

Läs mer: Kontrollsystem III

  • Skapad den .

Kontrollbehov IV

Illustration: Fredrik och monstret bekämpar hinder i livet

För att kunna avvara kontrollsystemen krävs att vi frigör oss från den uppdämda skräcken i våra minnen och att vi ökar vår självtillit och självrespekt.

Läs mer: Kontrollbehov IV

  • Skapad den .

Kontrollbehov II

Kontrollbehov 2, Illustration

När det gäller våra kontrollsystem är vi uppfinningsrika. Ett gemensamt drag i de flesta sätten är att vi förlägger farorna till det vi kallar ”verkligheten” snarare än till upplevelsevärlden som vi har viss makt över.

Läs mer: Kontrollbehov II

  • Skapad den .

Adress

Drottninggatan 12
753 10 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © 2018 Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Hemsida: www.formfranska.com

facebook_page_plugin