Medvetenhet 5

Det ger oss en väsentlig frihet att vara medvetna om att upplevelsevärlden är den enda värld vi har tillgång till och är närmast beroende av. Vi har den världen, vi har våra upplevelser, vi är dem inte. Det är en väsentlig frihet i det, även om vi ibland blir ett med upplevelserna.

Läs mer: Medvetenhet 5

  • Skapad den .

Medvetenhet 4

Att omedvetenhet är till förfång för oss, det behöver inte sägas, det vet vi. Just därför är det anmärkningsvärt att medvetande och medvetenhet inte framhävs mer än som sker. Ibland dyker det till och med upp fenomen som antyder att vi kan avvara medvetandet och ersätta det och oss med robotar. Enligt somliga är det en tidsfråga innan artificiell intelligens slår ut oss.

Läs mer: Medvetenhet 4

  • Skapad den .

Medvetenhet 3

För att få ordning i samhället har vi lagar, regler och föreskrifter av olika slag. Vi hänvisar ofta till dem via ”ska, bör och måste” som antyder att vi inte har alternativ utan måste underkasta oss.

Läs mer: Medvetenhet 3

  • Skapad den .

Medvetenhet 2

För att vi ska kunna ta ansvar på ett adekvat sätt behöver vi vara medvetna. Medvetenhet är något pågående, en process, som kräver att vi är helt och fullt närvarande, helt där, helt i nuet, helt öppna.

Läs mer: Medvetenhet 2

  • Skapad den .

Adress

Drottninggatan 12
753 10 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © 2018 Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Hemsida: www.formfranska.com

facebook_page_plugin