Vi som demokrater

Demokrati förutsätter mycket god tro. Den förutsätter att människor har civilkurage och fungerar öppet, ansvarigt, omdömesgillt, kringsynt och konstruktivt. Men politiken är inte inriktad på enskilda individer på det sättet att kraven på dem preciseras i form av personliga så kallade egenskaper. Istället pratar man om värden som förenar oss och som kan stå för ”folkviljan”.

Läs mer: Vi som demokrater

  • Skapad

Medvetenhet 8

Illustration: Medvetenhet 8

Det finns liv som vill leva och det finns liv som vill dö. Det finns livsbejakelse och livsförnekelse inom var och en av oss. I varje stund kan vi verka för att befordra livet eller för att förverka det. I varje stund kan vi använda tid och kraft till att bygga liv eller bryta ner det.

Läs mer: Medvetenhet 8

  • Skapad

Medvetenhet 7

Upplevelsevärlden är innehållsrik. Kanske är den som skogen som vi inte ser för bara trä´n. Den innehåller sensationer eller varseblivningar, minnen, samvete, fantasier, känslor, tankar, drömmar, intentioner, åsikter och föreställningar och allt annat som är.

Läs mer: Medvetenhet 7

  • Skapad

Medvetenhet 6

Illustration: Medvetenhet 6

Visdom är inte dumt att ha. Ju klokare vi är, desto större är chansen att vi styr oss på ett besinningsfullt sätt och når de mål vi vill med oss själva som personer och med det som vi går in för här i världen.

Men visdom förutsätter medvetenhet om den information vi tar in oavsett om den är en del i en nyhetssändning eller en intuitiv avkänning av stämningen i ett rum eller något däremellan eller bortom.

Läs mer: Medvetenhet 6

  • Skapad

Adress

Drottninggatan 12
753 10 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © 2018 Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Hemsida: www.formfranska.com

facebook_page_plugin